„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” W ROKU 2008

  • 29.12.2008, 07:39
  • MOPS
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” W ROKU 2008 zdjęcie kucharzy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2008 po raz pierwszy przystąpił do realizacji projektu systemowego pt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Leżajsk. Mogą to być osoby bezrobotne, niepracujące, zatrudnione – w tym rolnicy, pozostające w wieku aktywności zawodowej oraz korzystające z pomocy społecznej. Zadania zapisane w projekcie będą realizowane poprzez stosowanie instrumentów aktywnej integracji obejmujących zadania w sferze aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Uczestnicy projektu w liczbie 15, otrzymali wsparcie w postaci nieodpłatnego grupowego treningu kompetencji społecznych z elementami szkoły dla rodziców. Zajęcia te pomagają w powrocie do życia społecznego i podnoszą kompetencje życiowe uczestników. Mogli również dowiedzieć się, jak powinni się wywiązywać ze swoich ról jako rodzice. Kolejnym działaniem były zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym. Każdy uczestnik mógł zorientować się na podstawie przeprowadzonego badania o swoich predyspozycjach i kwalifikacjach zawodowych a w dalszej kolejności uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniego dla siebie kursu, szkolenia zawodowego.

W ramach aktywizacji edukacyjnej przeprowadzone zostały 2 rodzaje kursów zawodowych: kurs – profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kurs – kucharz małej gastronomii. Pod koniec roku uczestnicy projektu wzięli jeszcze udział w zajęciach Klubu Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w ramach aktywizacji zawodowej. Zajęcia te pozwoliły na pobudzenie aktywności uczestników na rynku pracy. Poznali praktyczne zasady składania dokumentów aplikacyjnych: cv, list motywacyjny, podanie o pracę, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą, jak dokonać skutecznej autoprezentacji.

Na zakończenie uczestnictwa w Klubie Pracy beneficjentom pozostała najtrudniejsza do wykonania część – praktyczne poszukiwanie pracy i rozmowy z pracodawcami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w ramach zadania w projekcie – upowszechnianie pracy socjalnej, zatrudnił  pracownika socjalnego. Pracownicy socjalni zajmują się m.in. zawieraniem kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu. Kontrakt socjalny jest swoistą umową zawieraną z osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym, określającą uprawnienia i obowiązki stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Wszyscy beneficjenci ostateczni zostali objęci wsparciem w postaci pracy socjalnej oraz w razie potrzeby otrzymali zasiłki z pomocy społecznej.

 

MOPS

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe