„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” W ROKU 2009

  • 17.12.2009, 09:11
  • MOPS
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” W ROKU 2009 zdjęcie konferencji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku od 1 stycznia 2009 r. po raz kolejny przystąpił do realizacji projektu systemowego pt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk”.

Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Leżajsk. Mogły to być osoby bezrobotne, niepracujące, zatrudnione – w tym rolnicy, pozostające w wieku aktywności zawodowej oraz korzystające z pomocy społecznej. Zadania zapisane w projekcie były realizowane poprzez stosowanie instrumentów aktywnej integracji obejmujących zadania w sferze aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Uczestnicy projektu w liczbie 20, otrzymali wsparcie w postaci nieodpłatnego grupowego treningu kompetencji społecznych z elementami szkoły dla rodziców. Zajęcia te pomogły w powrocie do życia społecznego i podniosły kompetencje życiowe uczestników. Mogli się oni również dowiedzieć, jak powinni się wywiązywać ze swoich ról jako rodzice. Kolejnym działaniem były zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym. Każdy uczestnik mógł zorientować się na podstawie przeprowadzonego badania o swoich predyspozycjach i kwalifikacjach zawodowych a w dalszej kolejności uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniego dla siebie kursu, szkolenia zawodowego. Odbyły się kursy zawodowe w ramach aktywizacji edukacyjnej. W tym roku zaplanowano następujące szkolenia: kurs prawa jazdy, kurs – profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerami oraz fakturowaniem, kurs – komputerowa obsługa hurtowni i magazynu, – kurs – opiekunka osób starszych, kurs – fryzjer damsko-męski. Pod koniec roku uczestnicy projektu wzięli jeszcze udział w zajęciach Klubu Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku. Zajęcia te w ramach aktywizacji zawodowej pozwoliły na pobudzenie uczestników do aktywności na rynku pracy. Poznali oni praktyczne zasady składania dokumentów aplikacyjnych: cv, list motywacyjny, podanie o pracę, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą, jak dokonać skutecznej autoprezentacji.

Na zakończenie uczestnictwa w Klubie Pracy beneficjentom pozostała najtrudniejsza do wykonania część – praktyczne poszukiwanie pracy i rozmowy z pracodawcami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w ramach zadania w projekcie – upowszechnianie pracy socjalnej, zatrudnił kolejnego pracownika socjalnego i kontynuuje zatrudnienie pracownika socjalnego przyjętego do pracy w roku 2008. Pracownicy socjalni zajmują się m.in. zawieraniem kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu. Kontrakt socjalny jest swoistą umową zawieraną z osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym, określającą uprawnienia i obowiązki stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Wszyscy beneficjenci ostateczni objęci są wsparciem w postaci pracy socjalnej oraz w razie potrzeby zasiłków z pomocy społecznej. Żywimy nadzieję, że nowe umiejętności i zdobyte kwalifikacje uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” pozwolą na poprawienie ich sytuacji na rynku pracy oraz docelowo umożliwią  wyjście z systemu pomocy społecznej i usamodzielnienie się.

MOPS

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe