ASYSTENT RODZINY W PROJEKCIE „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK”

  • 20.05.2013, 15:51
  • MOPS
ASYSTENT RODZINY W PROJEKCIE „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK” logo MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w roku 2013 po raz 6 przystępuje do realizacji projektu pn.:”Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednym z działań zaplanowanych w ramach realizacji kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej (PAL) jest zatrudnienie asystenta rodziny. Swoje obowiązki będzie on wykonywał jako zatrudniony po ½ etatu tak dla osób – uczestników projektu realizujących kontrakty socjalne jak i dla beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w Programie Aktywności Lokalnej.

Asystentem rodziny może być osoba która posiada:

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

3)  wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

Zainteresowane zatrudnieniem osoby prosimy o składanie cv, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wykształcenie do dnia 31 maja 2013 r. w pok. Nr 3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, Plac R.Jaszowskiego 6, 37-300 Leżajsk. Wytypowani kandydaci zostaną poproszeni na rozmowę do siedziby MOPS.

 

Kierownik MOPS w Leżajsku

Krzysztof Rutowicz

MOPS

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe