E-Urząd

Przesłanie pisma ogólnego do Ośrodka :


W celu przesłania przez Państwa pisma ogólnego do naszego Ośrodka należy wykonać następujące czynności :

 1. Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
 2. Przejść do usługi "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" klikając na poniższy baner

 

Logo epuap 

 1. Wybrać opcję "Załatw sprawę".
 2. Zalogować się do portalu przy użyciu własnego loginu i hasła.
 3. Po otwarciu formularza w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wpisać "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie", a następnie zatwierdzić znaleziony podmiot.
 4. Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać.

Przesłanie wniosku w formie elektronicznej do Ośrodka :


W celu przesłania przez Państwa elektronicznego wniosku do naszego Ośrodka można skorzystać z "Portalu informacyjno-usługowego Empatia". W tym celu należy :

 1. Przejść do portalu e-wnioski klikając na poniższy baner:
  Logo Empatia 
 2. Założyć konto postępując zgodnie z zawartymi wskazówkami. W przypadku posiadania konta zalogować się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
 3. Wyszukać właściwy wniosek i wypełnić korzystając ze szczegółowej instrukcji znajdującej się na portalu: Instrukcja składania wniosków w portalu informacyjno-usługowym Empatia

* * * *

Jednocześnie przypominamy, że niektóre rodzaje świadczeń (np. dotyczące pomocy społecznej) mogą zostać zrealizowane jedynie po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27-09-2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U. z 2017 r. nr 1788).