Dla Niepełnosprawnych

Stworzenie dobrych warunków do obsługi klientów niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku.

W tym celu:

  • wyznaczono odpowiednio oznakowane miejsce do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych,
  • podjazd do budynku Ośrodka przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku,
  • do budynku i pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • zapewniono komunikację z MOPS na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – na sygnał dźwiękowy dzwonka pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze przy wejściu do budynku.

 

 

Z myślą o osobach niepełnosprawnych strona internetowa MOPS-u została wzbogacona o dodatkowe rozwiązania:

  • wersję tekstu z wysokim kontrastem.