"Wspieraj Seniora"

„Wspieraj seniora w gminie Miasto Leżajsk”

W związku z tym, że poważne konsekwencje zdrowotne związane z rozszerzaniem się epidemii wywołanej przez wirusa Sars Cov 2  Covid 19 grożą zwłaszcza seniorom od dnia 20 października 2020 r. został uruchomiony rządowy program pn. „Wspieraj seniora w gminach”. Koordynatorem programu zostało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program dedykowany jest dla osób w wieku 70 i więcej lat, pozbawionych pomocy rodziny, którym udzielane będzie wsparcie w postaci zakupów żywności, artykułów higienicznych i innych niezbędnych dla seniorów rzeczy.

Wsparcie to może być świadczone przez pracowników ops, organizacje pozarządowe, wolontariuszy, harcerzy, WOT, organizacje prywatne.

W ramach programu uruchomiona została przeznaczona dla seniorów infolinia:

22 505 11 11

Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.

Za pomocą infolinii seniorzy połączą się z konsultantem, który zbierze od nich informacje i dane. Następnie będą one przekazane do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy.

Miasto Leżajsk również przystąpiło do programu. W związku z tym seniorzy z terenu miasta mogą liczyć na wsparcie. Udzielane będzie ono przez pracowników MOPS jak i wolontariuszy.

Seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonując na infolinię lub bezpośrednio do MOPS a również za pośrednictwem innych osób tak na infolinię nr j.w. jak i do naszego ośrodka bezpośrednio.

Pracownicy socjalni udzielą wyjaśnień i poinformują o możliwościach wsparcia.