Dobry Start

 

Świadczenie szkolne Dobry Start (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”: Dz. U z 2018 r., poz. 1061; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1343)

Świadczenie Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje:

  • rodzicowi,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka, albo
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • osobie uczącej się (osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony; osoba usamodzielniana).

Wniosek o świadczenie dobry start można składać drogą elektroniczną od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy [email protected] na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia w formie papierowej bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

 

Ważna informacja!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, iż od 1 lipca 2021 r., zgodnie
z wprowadzonymi zmianami do programu „Dobry Start” (tzw. 300+), począwszy od  najbliższego roku szkolnego 2021/2022, ustalaniem prawa do świadczenia i jego wypłatą będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie „Dobry Start” będzie można składać jedynie drogą elektroniczną, poprzez portal informacyjno-usługowy [email protected], przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.