Miejski Zespół Interdyscyplinarny

Na podstawie Uchwały Nr VI/21/11 Rady Miasta Leżajska z dnia 7 kwietnia 2011 r. Burmistrz Leżajska powołał Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Leżajsku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Monika Chrząstek – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsk

2. Aneta Czapla-Kaszowska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsk

3. Katarzyna Figiela-Molenda – Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Oddział w Leżajsku

4. Adam Kopacz – Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

5. Iwona Łobodzińska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

6. Krystyna Polit – I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Leżajsku

7. Ewa Rejman – Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku

8. Krzysztof Rutowicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

9. Grzegorz Stępniowski – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

10. Anna Półtorak-Gałusza – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Leżajsku

11. Beata Śliwińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Leżajsku

 

Od marca 2019 roku Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Iwona Łobodzińska, zaś funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełni Pan Krzysztof Rutowicz.

 

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest wieloaspektowa pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, podejmowanie działań interwencyjnych oraz długofalowe wsparcie na rzecz przeciwdziałania skutkom przemocy.

Adres do korespondencji:

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Leżajsku

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Rynek 1

37-300 Leżajsk

 

Obsługa techniczno-administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego i udzielanie informacji związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, Plac Jaszowskiego 6

tel. 17 242 04 97, wewn. 33, czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30

e-mail: [email protected]mops.lezajsk.pl

 

 

 

Infrastruktura instytucji rządowych
i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (załączone pliki)

 

 

Załączone pliki: