Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w trybie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Czytaj więcej...

Wybór najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych wybrano następującą ofertę:

Czytaj więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W TYM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WYKONYWANYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTÓW NA TERENIE GMINY MIASTO LEŻAJSK OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R..

WIĘCEJ INFORMACJI W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKACH.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku składa Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych i środków chemicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w 2017 r.

Czytaj więcej...

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w trybie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Czytaj więcej...

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W TYM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTÓW NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA. WIĘCEJ INFORMACJI W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKACH.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku składa zapytanie ofertowe dotyczące dostaw materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w roku 2016.

Czytaj więcej...

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA. WIĘCEJ INFORMACJI W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKACH.

Czytaj więcej...

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Czytaj więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA. WiĘCEJ INFORMACJI W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKACH.

Czytaj więcej...

PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ROZSTRZYGNIĘTY

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta Leżajska został w dniu 12 grudnia 2013 rozstrzygnięty.   

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie miasta leżajska. Więcej informacji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach.

Czytaj więcej...

Saturday the 22nd.